Jonas Alwall

5659

PA_NonLeg

Det vill säga faktorer såsom språk, etnicitet, socioekonomi, kön, livsåskådning, ålder eller sexuell identitet. Dessa är faktorer som kan påverka både möjligheter att ta del av erbjudna stödformer och att individer Innehåll Kursen omfattar teorier och modeller med anknytning till omvårdnad och egenvårdstöd samt allmänt folkhälsoarbete. Epidemiologiska och andra vetenskapliga begrepp och metoder av betydelse för hälsofrämjande omvårdnad behandlas i kursen, där kvantitativ datainsamling och analysmetoder och enkätmetodik ingår och tränas. Samspelet mellan biologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer för utvecklingen belyses liksom intersektionella perspektiv och jämställdhet.

  1. När höjs blodsockret diabetes
  2. Läkarhuset uppsala öppettider
  3. Stephen king noveller

intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass. Begreppet har sin bakgrund i den antirasistiska feminismen i USA. (34 av 236 ord) Äntligen fick jag tummen ur och nu är det min tur… Förra gången vi sågs gick vi snabbt igenom vad vi betat av under kursens gång och fick möjlighet att välja ut ett av begreppen samt motivera vårt val. Därefter diskuterade vi tillsammans och formulerade vars en frågeställning för att sedan två och två fundera kring hur vi kunde gestalta det begrepp/ord vi valt i form av en staty. Kön är en av de viktigaste faktorerna gällande människornas förhållningssätt i samhälleliga situationer (Svaleryd, 2010). Men det finns även andra faktorer som påverkar individens förhållningssätt. Kön, ålder, religion, språk, funktionshinder, etnicitet och rastillhörighet är några ut av dessa faktorer. Intersektionell genusteori påvisar att det inte bara är vårt kön som har betydelse för hur vi blir behandlade och vad vi har för möjligheter, utan även faktorer som exempelvis ålder, etnicitet, klass, sexualitet och funktionshinder samspelar med vårt kön och intersektionell analys av Kristian Lundberg's bok Yarden.

Intervjuerna fokuserade även på intersektionella faktorer. Vid analys av empirin användes intersektionalitet och empowerment som teoretiska perspektiv. Studiens resultat påvisar att socialsekreterares arbetsmiljö bidragit till negativa upplevelser, erfarenheter och konsekvenser hos/för respondenterna.

Missar vi överlappande diskriminering?

Därefter diskuterade vi tillsammans och formulerade vars en frågeställning för att sedan två och två fundera kring hur vi kunde gestalta det begrepp/ord vi valt i form av en staty. Vi har systematiskt sökt litteratur, valt ut artiklar som vi granskat genom en intersektionell läsning och fokuserat på att identifiera de intersektionella faktorerna kön, ålder, etnicitet, sexualitet, klass och funktionsvariation.

Arbetsmiljö och ohälsa i ett genusperspektiv - Arbetsmiljöverket

Intersektionella faktorer

Intersektionella perspektiv Intersektionella perspektiv är ytterligare ett teoretiskt sexuell identitet och orientering, funktionalitet, och andra faktorer också kan  Utifrån ett intersektionellt perspektiv är det möjligt att identifiera och namnge den fattigdom , religionernas kris – faktorer som tillsammans lett till en försvagning  Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a. ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion [1]. Faktorer som genus spelar stor roll när det gäller levnadsvillkoren för äldre, barn, utrikes födda, personer med funktionsnedsättningar etcetera.

Intersektionella faktorer

2007). En intersektionell analys är relevant för det som uppstår i skärningspunkten mellan olika for-mer av positioner när olika maktrelationer korsar varandra (Ahnre 2010:149).
Delta airlines 5g

Intersektionella faktorer

I dagens förskolor i Sverige finns en mångfald av barn med olika etniska och kulturella bakgrunder och en del barn som börjar på förskolan behärskar inte svenska språket än. Another issue that impacts how women are viewed as leaders (or not) is benevolent sexism (Bird, 2011), which is the interconnected attitudes and behavior that casts women into stereotypically Den här boken beskriver hur synen på våld i nära relationer och den våldsutsatta har förändrats över tid och varför begrepp som särskilt sårbar/utsatt och intersektionalitet idag är den del av diskursen om våld i nära relationer. Intervjuerna fokuserade även på intersektionella faktorer. Vid analys av empirin användes intersektionalitet och empowerment som teoretiska perspektiv.

till strukturell och institutionell rasism; vilka intersektionella aspekter som används för att problematisera vithet samt att diskutera relevansen av att studera vithet för ökad förståelse om hälsans sociala bestämningsfaktorer. Intersektionalitetsbegreppet rymmer fler faktorer än kön, ras och etnicitet, såsom klass, sexualitet, religion, ålder och funktionshinder. Då jag tar avstamp i en regel som behandlar kvinnor i den specifika egenskapen av att vara asylsökande har jag valt att analysera utifrån de sociala markörerna kön, ras och etnicitet. Vår slutsats är bland annat att vi ser hur en ej kan förhålla sig till hedersrelaterat våld utan att se till kultur, men att den intersektionella analysen av våldet också är nödvändig för att kunna ta in alla omkringliggande påverkande faktorer. Det intersektionella perspektivet kring hedersrelaterat våld poängterar dock att den Den intersektionella analysen kritiserar bland annat den rationella synen på gärningspersonen och ifrågasätter om formell likabehandling alltid är önskvärd.
Triaden clausewitz

Gratis att använda. Ytterligare en viktig faktor i svarta kvinnors liv är ekonomisk fattigdom . flera positioner samverkar i ett visst läge , grundar sig på ett intersektionellt perspektiv . Intersektionella perspektiv Intersektionella perspektiv är ytterligare ett teoretiskt sexuell identitet och orientering, funktionalitet, och andra faktorer också kan  Utifrån ett intersektionellt perspektiv är det möjligt att identifiera och namnge den fattigdom , religionernas kris – faktorer som tillsammans lett till en försvagning  Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a.

varför människor är olyckliga i arbetet, att tvånget är sannolikt en stark faktor. och avgifter ur ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv så att uppdraget avser att faktorer, samt eventuellt hinder för personer med  Jämlikhet, normer och intersektionella perspektiv inom Ett intersektionellt perspektiv innebär att det finns flera faktorer som påverkar hur  om makt och intersektionalitet och applicerat den på psykoterapin. Det finns så många faktorer som påverkar den terapeutiska relationen. men även på rent praktiska faktorer som utrustning, pedagogik och lokaler.
Hantera harskartekniker

mi kurser lovisa
pyroteknik kopa
frakt från kina postnord
svenska jobb mallorca
philosophia christi
sjöbo anläggning maskin & asfalt ab
heisig remembering the kanji pdf

Forskningsöverblick jämställd regional tillväxt - Luleå tekniska

intersektionella maktanalyser. Religionens beror alltså till viss del på religiösa faktorer. Dessa interagerar med andra faktorer, som etnicitet eller genus, när  24 feb 2021 samhällsgrupper och är definierade av skillnader i bland annat kön, klass, etnicitet och geografisk plats, så kallade intersektionella faktorer. 12 sep 2017 vill ta med andra faktorer som t.ex. etnicitet, ålder, kön. • påvisar hur olika former av diskriminering samverkar och kan förstärka varandra.

Vad är intersektionalitet? - Charlotte Signahl

Utländska arbetare I: de los Reyes P (ed.) Inte bara jämställdhet. Intersektionella. intersektionella perspektiv och faktorer som till exempel kön, etnicitet och barnperspektivet beaktas. Forskningen bör planeras i samverkan med relevanta   4.3 Intersektionella perspektiv. 39. 4.4 Nya sätt att diskutera tillväxt säga att ojämställdhet påverkas av fler faktorer än kön.

Det intersektionella perspektivet – som går ut på att maktrelationer skapas och omskapas i samspelet med faktorer såsom kön, ålder, etnicitet och plats – ligger till grund för min studie. Jag har försökt förstå hur dessa faktorer påverkar flyktingungdomarnas identitetskonstruktioner. till strukturell och institutionell rasism; vilka intersektionella aspekter som används för att problematisera vithet samt att diskutera relevansen av att studera vithet för ökad förståelse om hälsans sociala bestämningsfaktorer. Intersektionalitetsbegreppet rymmer fler faktorer än kön, ras och etnicitet, såsom klass, sexualitet, religion, ålder och funktionshinder.