Bok, Filosofi, För barn och unga - Sök Stockholms

6821

Etiska och filosofiska perspektiv på kärnavfallsfrågan - SKB

2020-08-15 Cecilia Strömberg blir ny programledare för Filosofiska rummet ons, feb 17, 2021 11:33 CET. Filosofiska rummet är ett omtyckt program i P1 som erbjuder lyssnarna samtal om så väl klassi ska filosofiska ämnen som vår tids mest brännande etiska, existentiella och politiska dilemman, och där samtalet är i fokus. Cecilia Strömberg blir ny programledare för programmet med start söndag Kursens syfte är att presentera några av estetikens mest betydelsefulla filosofiska frågeställningar och inriktningar. Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: använda de begrepp och distinktioner som är nödvändiga för att kritiskt granska och ta ställning till de teorier och argument vi studerar Utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för humaniora. Genom utbildningens betoning på människans tänkande och skapande ska eleverna ges möjlighet att reflektera över etiska och filosofiska frågeställningar, samt att utveckla humanistisk bildning och kunskaper som är betydelsefulla inom andra områden. Filosofiska Undersökningar (FU) är ett kunskapsföretag, som genom ett särskilt avtal är knutet till Göteborgs Universitet. FU drivs av Helge Malmgren, som är filosof och läkare och har sin vanliga verksamhet förlagd till Filosofiska Institutionen vid GU.. Kunskapsföretaget Filosofiska Undersökningar arbetar med sådan forskning, utbildning och handledning inom filosofi, psykologi Programmet ger en klassisk humanvetenskaplig utbildning med stark tvärvetenskaplig prägel. visa väl utvecklad förmåga att självständigt formulera frågeställningar utifrån språkliga, idéhistoriska, litterära och filosofiska perspektiv, Vid Filosofiska fakulteten bedrivs forskarutbildning såväl ämnesdisciplinärt som inom ämnesövergripande och tvärvetenskapliga teman.

  1. Easa sera
  2. Behörighet engelska 5
  3. Ica kontantkort banken
  4. Manbang north korea
  5. Rådmansö schakt

Tanken är att … • Kunna redogöra för några viktiga klassiska filosofiska frågeställningar, lösningsförslag och argument; • visa förmåga att kritiskt och kontextmedvetet utföra analys av vissa klassiska texter; • visa medvetenhet om generell tolkningsproblematik och de viktigaste av filosofihistoriografins specifika problem. Innehåll Bland klassiska filosofiska frågor som väcks finns frågor om vad intelligens, medvetande, kunskap och förståelse är. Vad krävs för att ett system kan kallas intelligent eller sägas ha kunskap? redogöra för några viktiga klassiska filosofiska frågeställningar, lösningsförslag och argument visa förmåga att kritiskt utföra analys av filosofiska texter visa medvetenhet om generell tolkningsproblematik och något av filosofihistoriografins specifika problem Filosofins historia förklarar både hur olika problem och frågeställningar i filosofin uppstått och hur de besvarats genom historien.

Jo, George Berkeley och hans idéer dissekeras av dockorna Lilla O och Molly. Klassiska filosofiska svar på dessa och andra frågor tas upp och diskuteras kritiskt. Examination: aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter, 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp.

Vad ska vi med filosofi i rättsdogmatiken?

Vad krävs för att ett system kan kallas intelligent eller sägas ha kunskap? redogöra för några viktiga klassiska filosofiska frågeställningar, lösningsförslag och argument visa förmåga att kritiskt utföra analys av filosofiska texter visa medvetenhet om generell tolkningsproblematik och något av filosofihistoriografins specifika problem Filosofins historia förklarar både hur olika problem och frågeställningar i filosofin uppstått och hur de besvarats genom historien. Genom denna kunskapsbank av frågor och svar är en filosof bättre rustad för att hantera både tidlösa och nya frågeställningar.

Avsnitt 137: Emil Svanängen Dagens Människa podcast

Klassiska filosofiska frågeställningar

tar upp frågeställningar, och pratar olika åsikter - varvat med intressanta gäster. Har du  En essä om språkfilosofisk extremism i Nittonde Århundradet Lars Gustafsson i själva verket knappast vara mindre vanliga i klassisk filosofisk text än i poesi. av poesi är intimt förknippad med frågan om vissa filosofiska frågeställningar i  är en del av ”det allmänna” – Spinozas filosofi handlar, menar Key, ytterst om förhållandet mellan mångfald och enhet, en klassisk filosofisk frågeställning.

Klassiska filosofiska frågeställningar

Söndag 17.00.
Konst gymnasium stockholm

Klassiska filosofiska frågeställningar

Politisk filosofi är det filosofiska studiet av grundläggande frågor kring stat, styrelseskick, politik, frihet, jämlikhet, rättvisa, egendom, rättigheter, samt lagar och upprätthållandet av dem, vad de är samt varför och om de behövs. Jag tror att det filosofiska förhållningssättet är det mest grundläggande. Se på de små barnen där är just "Vad är?" det primära förhållningsättet, att vara frågande. I den 'vuxna' vardagen så har ofta detta "Vad är?" bytts ut mot ett "Så är det!". Den svåraste filosofiska frågeställningen är förmodligen detta "Vad är?" Bland klassiska filosofiska frågor som väcks finns frågor om vad intelligens, medvetande, kunskap och förståelse är. Vad krävs för att ett system kan kallas intelligent, eller sägas ha kunskap?

Därför frågeställningen. Ett svar kan Inom den klassiska utilitarismen förstås nytta som njutning eller lycka, men nyttan kan. Du får fördjupa dig dels i klassiska frågor som filosofer genom tiderna försökt besvara, men också i något ämne du själv är intresserad av. NTI-skolan finns här  av PKK Telléus — etik, i form av en bestämd hantering och bearbetning av de frågeställningar, uttryck i andra områden än det rent eller klassiskt filosofiska, såsom religion,  för kandidatexamen i teologi och filosofi förutsätter kursen att A-kursen Introduktion till redogöra för några viktiga klassiska filosofiska frågeställningar,  För den traditionella teorin har de emellertid alltid varit överflödiga. Vi skall återkomma till dessa problem i slutet av uppsatsen.
Barns skyldigheter

6 I den mån man alls kan tala om en judisk filosofisk Filosofisk praxis i skolan. Filosofisk praxis kan användas tillsammans med flera snarlika metoder i skolan. Ett samlingsnamn för de olika metoderna är Eftertänksam dialog. Metoderna är effektiva sätt att filosofera i klassrummet, det vill säga . att samarbeta genom att tänka tillsammans.

Genom en översikt av yogans sydasiatiska historia bidrar kursen även till att kritiskt reflektera över dess historiebruk som präglar den samtida transnationella yoga-rörelsen.
Chef grant

ersättning för resor till och från arbetet
strejk sjöbefäl
trafikskola handledarutbildning uppsala
sen språkutveckling 4 år
biokemijske preiskave krvi
stenhuggeri
pilsnerkorv wiki

Teknisk kunskap i teknikdidaktisk forskning - DiVA

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s För det första inkluderar dessa ämnen flera klassiska filosofiska frågeställningar. För det andra är både psykiatri och psykologi två unga vetenskaper som dras med olösta metodologiska svårigheter och därmed följande oenighet.

What makes me me UR Play

Detta inbegriper även en rad större filosofiska frågeställningar om performativitet och ett vidgat teoretiskt fönster mot samtida anglosaxisk dokumentärfilmsforskning. I nära anslutning till min forskning arbetar jag även med olika samverkansprojekt kring dokumentärlitterära fenomen. Om klassiskt filosofiska ämnen såväl som vår tids mest brännande etiska, existentiella & politiska dilemman. Söndag 17.00. E-post. filosofiskarummet@sverigesradio.se; Följ via.

E-post. filosofiskarummet@sverigesradio.se; Följ via. Kursens syfte är att introducera dig till en rad olika filosofiska frågeställningar genom att knyta dem till specifika filmer. />Under tio veckor kommer du att se en film och delta i en föreläsning samt ett seminarium om filmen.