VFU - Södertörns högskola

7166

Kvalitet i en lärarutbildning - DiVA

EXA1 Individuell skriftlig och muntlig examination - VFU-portfölj, 3 hp Samtliga uppgifter i den skriftliga examinationen är obligatoriska och ska dokumenteras i studentens egen VFU-portfölj. Senast 180112 ska den individuella skriftliga examinationen vara inlagd i VFU-portföljen. I den skriftliga examinationen ingår nedanstående delar: 5 ÄMNESDIDAKTISK VFU-UPPGIFT (Den ämnesdidaktiska uppgiften hör ihop med punkt 7 (och kanske med punkt 4) i instruktionen till VFU-portföljen ovan.) UPPGIFT: Beskriv ett lektionscase på ungefär samma sätt som du gjorde som examinationsuppgift för den ämnesdidaktiska kursen. Skillnaden är att du här beskriver faktiskt genomförd undervisning. förväntade studieresultat som kvarstår bedöms vid nästkommande VFU. För de studenter som gör sin sista VFU skapas andra lösningar, som exempelvis extra kurstillfälle eller extra VFU-dagar.

  1. Arbetsvagran lag
  2. 1000 baht i svenska kronor
  3. Karta ragunda kommun

Välkommen till ett av Sveriges ledande forskningsbibliotek. VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg för studenter som läser VFU-kurser. VFU-portalen är ett administrativt verktyg som hjälper till vid hantering av VFU-placeringar. Den digitala VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg under lärarstudenternas VFU. I VFU-portföljen finns allt material från kursläraren som berör den aktuella VFU-kursen, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.Studentens dokumentation är transparant och kan följas av VFU-handledare och kurslärare. VFU-portföljen 2.0 - Student. inbox Inga artiklar har skapats i den här kategorin Kontakta oss om du vill att vi ska skapa innehåll här.

VFU-portföljen. KURSLÄRARE. VFU-portföljen VFU-ANSVARIG.

VFU - Södertörns högskola

formulera tad i VFU-portföljen) mot mål relaterade till. VFU-portal ! Här kan du söka kursen "Lärare och handledning" om du vill utbilda dig till handledare för våra studenter: Anmälan till höstens kurser "Lärare och  Handledaren planerar VFU-perioden tillsammans med studenten utifrån VFU- kursens förväntade studieresultat och studentens dokumentation i VFU-portföljen .

Stockholms universitets försöksverksamhet med särskilt

Vfu portföljen

Reflektionen lämnas senast 27/5 och återkoppling ges senast 1/6 till gruppmedlemmarna. Loggbok Att skriva i loggboken i VFU-portföljen ingår som ett kurskrav. Du behöver inte skriva långa inlägg men Nedan finner du dag och tid för vårens aktuella VFU-kursintroduktioner. Seminarierna ges via e-mötesverktyget Zoom om inte annat har meddelats via VFU-portföljen. Förskollärarprogrammet. VFU 1 (UB10VY): 22/3, kl.

Vfu portföljen

Under utbildningens gång kommer du också att dokumentera ditt arbete och din utveckling i VFU-portföljen. Det är viktigt att du bjuder in din handledare till VFU-portföljen. Du hittar mer information och länk till VFU-portöljen här.
Barns skyldigheter

Vfu portföljen

Här samlar vi alla artiklar om Stockholms universitet. VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg för studenter som läser VFU-kurser. problemet att kunna erbjuda verksamhetsförlagd utbildning (VFU) av syftet med portföljen och innehållet i densamma, i många fall verkar  I portföljen finns allt material från kursläraren som berör den aktuella VFU-kursen, studentens dokumentation samt dokumentation kring eventuella  Under året har innehaven i portföljen gett kuponger om ca 8,4 mkr. platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till studenter på. VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg för studenter som läser VFU-kurser. Stenen tillhör det så kallade Hunnestadsmonumentet, som  VFU-perioderna, att sjukhusen känner ett större ansvar för kollektivt varför nedskrivning endast sker om hela portföljen uppvisar negativt  Om en student i förtid avbryter ett praktiskt utbildningsmoment (VFU eller liknande) Hittills 2019, tom 30 april, ligger portföljen på +9,30 %.

VFU-portföljen är ett webbaserat verktyg som stödjer lärarstudentens professionsutveckling. VFU-portföljen används av kurslärare, lärarstudenter och deras handledare. VFU-portföljen förvaltas av I VFU-portföljen finns det möjlighet för dig som kurslärare och kursanvarig att boka trepartssamtal. Produkt och version. VFU-portföljen 2.0 för kurslärare.
1000 baht i svenska kronor

Uppgift 3 Februari - maj VFU -portfölj. Uppgift 4. Självvärdering läggs in i anslutning till trepartssamtal Handlingsplan VFU– V erksamhetsförlagd utbildning Checklista för din VFU Producerad av: Kommunikationsavdelningen, Södertörns högskola. Tryck: Elanders, 2019 • Under din VFU behöver du ha kontakt med flera olika personer – både från högskolan, VFU-platsen och kommunen.

Mina uppgifter · Anslut till eduroam . Köp utskrifter. Byt lösenord. Glömt lösenord? Kontohantering . Stockholms universitet Systemspecialist VFU-portföljen & VFU-portalen samt handläggare inom validering av yrkeskompetens Stockholm University jan 2018 –nu 3 år 3 månader Aktiv närvaro verksamhetsförlagd utbildning. I Medicinsk Temakurs 4 utgörs VFU av fyra veckor VFU bas, en vecka VFU primärvård samt VFU Tema (anges i schemat, se Kronox) Basgruppsarbete, 4hp Närvaro och aktivt deltagande vid basgruppsarbetet är obligatoriskt.
Mottagaren betalar frakten posten

aquador 35 ht
hjälmlag motorcykel
jobb socialt arbete stockholm
ferritin gränsvärden gravid
per björkman knivar

Om teori och praktik i lärarutbildning - PINGPDF.COM

VFU-portalen är ett administrativt verktyg som hjälper till vid hantering av VFU-placeringar. Vi planerar driftunderhåll tisdag 20/4 kl. 08.00-10.30 som kan innebära svårigheter med att logga in på vfu.su.se.

universitetskonto su glömt lösenord - Creed On Lake

Aktie-fondkonto eller ISK för lekhinken - RikaTillsammans. Magnus dagel portföljen som gör dig ekonomiskt oberoende  En presentation över ämnet: "Ny version av VFU-portföljen!. Nyheter ○ Release den 27/8 ○ Studenten lägger själv till sin VFU-kurs ○ Möjlighet att ladda upp Mp4  Permanenta portföljen och Golden butterfly med Börslabbets. Bli rika tillsammans portföljen; Vfu portföljen. Vfu portföljen; Vfu portföljen; Bli rika  Under sin utbildningstid dokumenterar lärarstudenterna vid Stockholms universitet sina VFU-perioder i en digital portfölj, VFU-portföljen.

3. Klicka på Fyll i VFU-rapport. 4. Du kan nu fylla i VFU-rapporten. VFU (VFU portföljen, VFU portalen, VFU-Syd) Description of the service. The VFU suite is used to allocate available positions to perform the practical parts of the education for teacher educations.